Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Chiếc xe thử nghiệm
Xe cửa phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập mẫu thử nghiệm công cụ in ấn 3D SLA

Xe cửa phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập mẫu thử nghiệm công cụ in ấn 3D SLA

Cửa tự động thường được đóng dấu từ kim loại tấm. Các vật liệu sử dụng thêm SPCC hoặc SECC qua sơn sau khi hoàn thành quá trình chống tay...