Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nguyên mẫu mặc kỹ thuật số
Hội nghị Video phụ kiện nhựa gia công dập nguyên mẫu ống kính 3D in SLA kim loại kim loại

Hội nghị Video phụ kiện nhựa gia công dập nguyên mẫu ống kính 3D in SLA kim loại kim loại

Sản phẩm này là một máy chiếu hội nghị, là một công cụ hàng ngày thường được sử dụng trong một công cụ, mô hình này đòi hỏi nhiều công nghệ, vật liệu này là tương đối đơn giản...