Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Nguyên mẫu mặc kỹ thuật số
Smart Watch phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA Inox PVD mẫu kim loại kim loại

Smart Watch phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA Inox PVD mẫu kim loại kim loại

Hiện tại wrist watch và vòng đeo tay có rất cao và chính xác craftmanship. Các vật liệu chính là cao su, TPU, Inox 304, PVD chân không phức tạp nấm mốc...