Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Thiết bị gia dụng Prototype
Máy móc gia dụng tủ lạnh phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập mẫu thử nghiệm công cụ in ấn 3D SLA

Máy móc gia dụng tủ lạnh phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập mẫu thử nghiệm công cụ in ấn 3D SLA

Dập mẫu kim loại tủ lạnh có yêu cầu cao hơn cho các shouban thủ công, tất cả thiết kế và quá trình của shouban được thực hiện ở phần bên trong, ngăn kéo và...