Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Công nghiệp mẫu
Ngân hàng thiết bị phụ kiện nhựa gia công kim loại dập 3D in SLA pin phụ kiện mật khẩu khóa mẫu kim loại

Ngân hàng thiết bị phụ kiện nhựa gia công kim loại dập 3D in SLA pin phụ kiện mật khẩu khóa mẫu kim loại

Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng trong giải quyết thu ngân hàng truy cập, các sản phẩm sử dụng vật liệu đặc biệt, việc sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao, quá trình này rất phức tạp...