Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Công nghiệp mẫu
Phần trong suốt với kết cấu

Phần trong suốt với kết cấu

Phần trong suốt với kết cấu Chất liệu: PMMA Chế biến: Máy CNC Xử lý bề mặt: Bóng đánh bóng