Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Thiết bị y tế Prototype
Thiết bị y tế làm đẹp cụ gia công kim loại kim loại dập 3D in Silicone đúc chân không nghiền nguyên mẫu

Thiết bị y tế làm đẹp cụ gia công kim loại kim loại dập 3D in Silicone đúc chân không nghiền nguyên mẫu

Với thiết kế đẹp cho dụng cụ làm đẹp, nó sẽ cần nhiều kinh nghiệm hơn shouban thủ, sự xuất hiện đầy màu sắc. sự xuất hiện của nó thường cần mạ và bóng mạ