Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Thiết bị y tế Prototype
Thiết bị y tế hệ thống treo của x-quang kỹ thuật số máy phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập 3D in Silicone đúc chân không nghiền nguyên mẫu

Thiết bị y tế hệ thống treo của x-quang kỹ thuật số máy phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập 3D in Silicone đúc chân không nghiền nguyên mẫu

Sản phẩm thủ công lớn shouban được áp dụng trong thiết bị này và và các thiết bị được thực hiện bằng máy CNC lớn. Chất liệu ABS được thường được sử dụng và là đến rồi...