Follow us
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thiết bị công nghệ thử nghiệm thiết bị an ninh của Trung Quốc phải đối mặt với thực tế sáu khiếm khuyết
Nov 03, 2017

Thiết bị An ninh Thiết bị Trung Quốc thử nghiệm phải đối mặt với sáu thực tế tồi tệ
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp thử nghiệm Thiết bị An ninh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ở mức độ khác nhau. Luo Baihui, giám đốc của Prototype thiết bị bảo mật quốc tế và hiệp hội các nhà cung cấp các sản phẩm phần cứng nhựa, chỉ ra rằng các doanh nghiệp thiết kế các thiết bị an ninh của Trung Quốc phải đối mặt với thực tế tồi tệ này khi đối mặt với những khó khăn hiện tại, bình tĩnh và bình tĩnh phân tích tình hình, xây dựng chiến lược và điều chỉnh lại kết cấu. Trong tương lai, sản xuất và hoạt động, đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, cho vay tài chính và các khía cạnh khác để thực hiện các điều chỉnh nhanh chóng và có biện pháp tích cực để thích ứng với tình hình hiện tại và thời tiết bão.
1, chú ý đến sự năng động ngành công nghiệp, tình hình bán hàng và xu hướng chính sách
Chúng ta phải chú ý đến việc đưa ra gần đây các chính sách liên quan của đất nước. Ví dụ, trong những năm gần đây, để mở rộng nhu cầu trong nước, cải thiện mức sống, kích thích tiêu dùng, kích thích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và nhanh chóng, nhà nước đã đầu tư 15 tỷ NDT và thực hiện trợ cấp chính sách. Ngoài ra, chính phủ cũng ban hành "chính sách về tái sử dụng thép và ô tô trong cả nước", điều này chắc chắn sẽ mang lại những tin tốt lành cho ngành công nghiệp gia dụng, thép và ô tô.
2, hình thành liên minh, phân công lao động chuyên nghiệp, xem trợ giúp, tổng số thủy triều vượt bão
Trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, tất cả các công ty thiết kế các thiết bị an ninh cần tăng cường giao tiếp và hiểu biết hơn bao giờ hết, loại bỏ sự xa lạ, loại bỏ các khái niệm đã có trước, tăng sự liên đới trong ngành, và giúp đỡ thủy triều. Trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, các doanh nghiệp cần từng bước xây dựng một hệ thống thống nhất và tăng cường hợp tác trên cơ sở cùng có lợi và dần dần tạo thành sự kết hợp chiến thuật và liên minh chiến lược. Các doanh nghiệp có thể thực hiện việc kinh doanh trong tên Thiết bị An ninh của Liên minh, theo tình hình kinh doanh và đặc điểm riêng của họ, sau khi tư vấn, chuyên nghiệp phân công lao động. Điều này sẽ không chỉ tránh cạnh tranh luẩn quẩn, giảm ma sát nội bộ và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, mà còn phát huy tối đa những ưu điểm của nó, để tránh những điểm yếu Nguyên mẫu thiết bị an ninh. Liên minh này cũng có lợi cho việc tích hợp các nguồn lực, chia sẻ, tránh trùng lặp đầu tư, giảm rủi ro đầu tư và cải thiện việc sử dụng thiết bị. Tất nhiên, một số doanh nghiệp cũng có thể thiết lập một "hợp tác chế biến mạng" hình thức hợp tác. Ngoài ra, nếu có thể, hai bên sẽ hợp nhất trên cơ sở tự nguyện.
3, tăng cường xây dựng thông tin, thực hiện quản lý hiện đại của doanh nghiệp
Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất mẫu thiết bị an ninh ở nước ta đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã lớn lên từ các hội thảo hoặc các doanh nghiệp gia đình. Cho đến nay, vẫn còn nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn là hội thảo và mô hình quản lý rộng khắp. Mức độ quản lý lạc hậu này và có nghĩa là làm cản trở nghiêm trọng sự phát triển của doanh nghiệp và không thể thích ứng với thị trường hiện tại của Thiết bị Thiết Bị Bảo Mật. Đặc biệt, trong tình hình kinh tế nghiêm trọng hiện nay, cần có cơ chế phản hồi nhanh và khả năng thích ứng. Nếu không có một bộ của hệ thống quản lý thông tin tiên tiến là khó khăn để đạt được. Các doanh nhân cần phải ý thức được rằng trong thời đại thông tin hiện nay chỉ thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và công nghệ mạng có thể giúp doanh nghiệp chuẩn hóa việc quản lý quy trình kinh doanh nội bộ và tăng cường quản lý nhà cung cấp và mở các kênh cung cấp nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất và chi phí mua sắm, và liên tục nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp hiện đại và hiệu quả hoạt động, để nắm bắt các sáng kiến trên thị trường, để nắm bắt sáng kiến.