Follow us
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Phát triển nguyên mẫu thiết bị y tế
Jul 01, 2017

Phát triển nguyên mẫu thiết bị y tế
Y tế duy trì "theo đuổi triết lý kinh doanh xuất sắc, lợi ích của nhân loại", chuyên sản xuất thiết bị y tế Prototype 10 năm. Công ty như là một nhà sản xuất thiết bị giáo dục hiện đại, nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ như là một trong những doanh nghiệp đã đạt được một "đầy đủ, hàng đầu công nghệ, dịch vụ tại chỗ," mục tiêu chính. Tôi tập trung vào chất lượng của công ty, nhấn mạnh sự đổi mới, thương hiệu nặng, nhấn mạnh sự công bằng, dịch vụ nặng nề, nhấn mạnh tính toàn vẹn, tài năng nặng nề, nhấn mạnh hệ thống mục tiêu kinh doanh. Chủ động để phát triển doanh nghiệp quản lý hiện đại, sẽ làm việc cho việc giáo dục y tế của quê hương, vì sức khoẻ và hạnh phúc của nhân loại để có những đóng góp xuất sắc để cùng nhau tạo ra một kỷ nguyên mới của giáo dục y tế hiện đại!

Nguyên mẫu thiết bị y tế được sử dụng để thay thế cơ thể thực sự cho nghiên cứu y khoa, đào tạo và mô phỏng mô phỏng. Thông thường được làm bằng nhựa, silicone, PVC và các vật liệu thân thiện môi trường khác trong những năm gần đây tiếp tục giới thiệu công nghệ tiên tiến của nước ngoài vào Trung Quốc, và sau đó kết hợp với nhu cầu thị trường trong nước bắt đầu thiết kế và sản xuất. Các mô hình y tế nói chung có thể đạt được mềm mại vật chất, cảm thấy thực sự, mô phỏng da người thực tế, hiệu quả của các kỹ năng để đạt được 01:01, mô hình thiết kế y tế xuất hiện và liên lạc và thực tế, có thể cung cấp cho sinh viên một kinh nghiệm thực tế lâm sàng

Trong giảng dạy, sử dụng Thiết bị Thiết bị Y tế nên được bố trí đủ ánh sáng, tầm nhìn của sinh viên, dễ quan sát học sinh, thực hành trong phòng thí nghiệm. Giáo viên lớp mẫu giáo phải dựa trên nội dung giảng dạy, tùy theo số lượng sinh viên để chuẩn bị số lượng mẫu thiết bị y khoa thích hợp. Mô hình y tế và các hồ sơ y tế trong kỷ luật y khoa giảng dạy việc sử dụng hợp lý và hợp lý có thể rút ngắn kiến thức lý thuyết của học sinh về kiến thức lâm sàng về khoảng cách, để lý thuyết trừu tượng về kiến thức trở nên cụ thể và trực quan hóa. Học sinh trong quá trình giảng dạy sẽ học tập thú vị, cảm thấy chương trình sinh động hơn, bầu không khí sôi động, kích thích tư duy của học sinh, huy động học sinh học sự quan tâm, sự nhiệt tình, để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thiết bị Thiết bị y tế có kết quả mô phỏng cao, cho những sinh viên không quen thuộc với hoạt động ngay cả khi hoạt động sai, Thiết bị Y Khoa Nguyên mẫu sẽ không sai và bị thương, cho phép mỗi sinh viên vận hành nhiều lần, qua nhiều đạt được sự vận hành chính xác và thành thạo, với khả năng lặp lại mạnh mẽ, có thể làm cho sinh viên y khoa tiếp xúc với bệnh nhân thật sự trước đó, thực sự có thể thực hành từ thực hành những kỹ thuật chẩn đoán thông thường này để giải quyết vấn đề chẩn đoán vấn đề giảng dạy.