Follow us
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Hạn chế của khắc laser
Mar 14, 2017

1) độ sâu laser: AL 0.1mm, lớp phủ sơn nhựa: 0.2-0.3mm, sắt và các kim loại khác lên đến 0.08mm;

2) giới hạn của bề mặt laser: 100X100mm, laser hơn 100X100mm cần khâu, vị trí trong giao diện là đẹp, dấu hiệu rõ ràng hơn của hội tụ;

3) màu trắng và trắng nhạt không thể được khắc thêm, nhân vật có xu hướng biến dạng bề mặt laser khắc ra.