Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Phụ kiện sản phẩm & In 3D & đúc chân không & Nguyên mẫu Silicone
Đúc chân không cao xe trong suốt đèn UPX5210

Đúc chân không cao xe trong suốt đèn UPX5210

Casting cho Axson UPX5210(PMMA and Acrylic like) Axson X522HT(PMMA and Acrylic like) PX510(PC like) Hei-CAS PU8098 (PC như)