Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Phụ kiện sản phẩm & In 3D & đúc chân không & Nguyên mẫu Silicone
Sản phẩm phụ kiện nhựa chính xác-như là một phần gia

Sản phẩm phụ kiện nhựa chính xác-như là một phần gia

ABS, PC, Nylon, Delrin(POM), Acrylic (PMMA), PEEK, nhựa PVC, HDPE, PE, PET, sợi, TEFLON, Polypropylene + 20% GF, Polypropylene, ABS + 30% máy tính, y tế cấp PC, ABS...