Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Robot Prototype
Hình trứng UAV phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA mẫu kim loại kim loại

Hình trứng UAV phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA mẫu kim loại kim loại

Đây là một thương mại, khi bay thấp, nó có thể bay qua 30minutes với chống gió, chống lắc có thể chụp ở bất kỳ góc độ, trọng lượng nhẹ. Xuất hiện bên ngoài đang sử dụng...