Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Robot Prototype
Công nghiệp-lớp phương tiện trên không không người lái phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA mẫu kim loại kim loại

Công nghiệp-lớp phương tiện trên không không người lái phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA mẫu kim loại kim loại

Đây là một khu công nghiệp-lớp không có người trên xe, với chống gió, anti-lắc, sẽ cuối cùng 30 phút bay. Sự xuất hiện ra sử dụng sợi Carbon ống, máy tính tài liệu...