Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Robot Prototype
Robot mô phỏng phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập mẫu thử nghiệm công cụ in ấn 3D SLA

Robot mô phỏng phụ kiện nhựa gia công kim loại kim loại dập mẫu thử nghiệm công cụ in ấn 3D SLA

Robot shouban bộ phận thường thường có yêu cầu cao về kích thước tốt, nó đòi hỏi các phong trào chung phải linh hoạt, để đảm bảo sức mạnh.