Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Robot Prototype
Máy bay không người lái xe phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA mẫu kim loại kim loại

Máy bay không người lái xe phụ kiện nhựa gia công dập 3D in SLA mẫu kim loại kim loại

UAV là bay xe thấp trên bầu trời, quá trình shouban phải có đủ điều kiện chống gió, chống lắc và ánh sáng. Vì vậy, chúng ta cần phải mất rất nhiều setctors vào...