Follow us
Trang chủ > Các sản phẩm > Chiếc nguyên mẫu thiết bị an ninh
Phần Overmolding

Phần Overmolding

Quá trình gia công theo chiều dọc: đúc khuôn chân không và xử lý bề mặt quá mức: cộng với sắc tố trong vật liệu